5/5

Vi har arbejdet på, at jeg skal blive mere sikker på mig selv, og jeg kan tydeligt mærke forskel. Det er rart, at man kan få forløst nogle af de ting, man går og dealer med i hverdagen.

Christine, 26 år

★ Hvad siger andre ★

Fysisk og psykisk vold mellem mennesker, der elsker hinanden

Fysisk og psykisk vold mellem to mennesker, der elsker hinanden, bliver hurtigt meget komplekst og ødelæggende for relationen. Vold er skadeligt for alle involverede parter – både for dig, som er udsat for volden og for dig, der udøver den.

Fanget i en negativ spiral
I er begge fanget i en negativ spiral, som er nedbrydende for kærligheden. Vold er altid voldsudøverens ansvar, men konfliktoptrapningen kan derimod i nogle tilfælde være et fælles ansvar. Det kan være rigtig svært at ændre alene – både i forhold til at få stoppet selve volden og i forhold til at ændre de handlemønstre, som volden har skabt.

Dominerer vold dit liv?

  • Kender du til at blive kontrolleret i, hvor du er, hvem du taler med, eller hvordan du går klædt?
  • Har du oplevet gentagne gange at blive talt ned til, råbt af eller truet
  • Kender du til at blive rusket, slået eller skubbet?
  • Eller har du følt dig presset til sex for at undgå konflikter?

     

Vold kan blive i kroppen i mange år
Vold påvirker psykisk og kan føre til angst og stress, som kan blive i kroppen mange år, efter at volden er stoppet.

Hvis du har oplevet gentagen kritik eller verbal nedgørelse, kan det sætte sig som negative tanker, der langsomt nedbryder dit selvværd og forhindrer et positivt selvbillede.

Børn, der bliver udsat for vold, kan ikke undgå at være præget af det i deres voksne liv, men også for voksne kan det være traumatiserende.

Bearbejd dine oplevelser
Uanset om du har været udsat for vold i din opvækst eller i et parforhold, er der værktøjer, så du kan få bearbejdet dine oplevelser, så de ikke længere dominerer dit liv.

Hvis du er i tvivl

Er du i tvivl, om du er udsat for psykisk vold?

Den psykiske vold udvikler sig ofte over tid, og det kan være svær at opdage, når du er i det. – Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en snak om det, du oplever. Forsamtalen på ca. 15 min. er gratis.

Hvad får du ud af terapi?

Forståelse

En grundig forståelse af dine tankemønstre og hvorfor du gør, som du gør

Erkendelse

Klarhed over, hvornår og hvordan du har lært de uhensigtsmæssige mønstre, som begrænser dig

Forløsning

Mulighed for at forløse de følelser, som forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil

Accept

Anvisninger til at opnå accept af dine følelser
- også dem du prøver at undgå

Telefonsamtale

Gratis forsamtale (15 min.)

Jeg tilbyder en gratis forsamtale på ca. 15 min, som kan give dig en forsmag på, hvad du vil få ud af et terapeutisk forløb hos mig. Du vælger frit, om du har lyst til at booke en tid herefter.

Du er ikke alene

Psykisk vold

4 ud af 10 kvinder i Danmark bliver udsat for psykisk vold i deres parforhold på et år og 1 ud af 100 mænd oplever det samme.

Fysisk vold

Der er årligt 38.000 kvinder og 19.000 mænd, som bliver udsat for fysisk vold.

Udøvere

71% af alle udøvere har selv været udsat for eller bevidnet vold i opvæksten.

Børn

Det er mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for volden.

– Se fakta om psykisk vold på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside
– Se typer af vold på Socialstyrelsens hjemmeside

Hjerneformation_under_vand

Håndtering af din vrede 

Vores hjerne kan ikke kende forskel på psykisk smerte og fysisk smerte, og den kan derfor udsende signaler om, at en situation er farlig, selvom der reelt ikke er nogen fare på færde. Kroppen reagerer spontant og automatisk på fare, når vi oplever, at vi er truet. Reaktionen kan enten være at fryse, flygte eller kæmpe. Det første skridt mod en bedre håndtering af din vrede er at forstå din krop og dens signaler. 

Jeg kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor du handler, som du gør, og hvordan du kan træne nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre.

For dig som udøver vold

Er du blevet opmærksom på, at du nogle gange taler til din partner eller til dine børn på en måde, der ikke er okay? Eller har du oplevet, at du ikke har kunnet kontrollere dig selv, og har slået, skubbet eller råbt af en i din nærmeste familie? 

Den umiddelbare følelse, som de fleste er i kontakt med i de situationer, er vrede. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad det er, som trigger dig og gør dig vred. Hvad har du lært omkring at håndtere vrede, og hvordan har du det med den side af dig selv? 

Uden accept af virkeligheden er det rigtig svært for ikke at sige umuligt at ændre på det mønster og den måde, du handler på, når du bliver vred. For nogle er det fx jalousi eller frygten for at miste, der udløser vreden.

Reference

5/5
Jeg er tidligere professionel soldat og har flere udsendelser som UN- og NATO-soldat. Da jeg var ved at være færdig med min uddannelse, var jeg ude for en episode, som desværre kunne sammenlignes med en fra min karriere som soldat. Dagen før, jeg skulle op i en af mine prøver, blev min psykiske tilstand meget forværret. Jeg havde fået angst, som også var gået over i depression. Til alt held fik jeg Rikke til at hjælpe mig, så jeg kunne færdiggøre min uddannelse. Jeg er sikker på at, uden Rikkes dygtighed, så havde jeg ikke gennemført, eller kunne bestå min uddannelse. Derfor kan jeg kun anbefale Rikke, hvis du går og ligesom mig lider af angst.
mand_anonym
John 51 år
Hvad siger andre
Telefonsamtale

Gratis forsamtale (15 min.)

Jeg tilbyder en gratis forsamtale på ca. 15 min, som kan give dig en forsmag på, hvad du vil få ud af et terapeutisk forløb hos mig. Du vælger frit, om du har lyst til at booke en tid herefter.

Mobil

Stærmose Psykoterapi