5/5

Jeg startede hos Rikke, da jeg dealede enormt meget med social angst og general angst. Jeg fik nogle øvelser, som jeg lavede over nogle uger. Den dag i dag har jeg stort set ingen problemer med angst.

Christine, 26 år

★ Hvad siger andre ★
AT tænke på at tænke

Metakognitiv betyder groft sagt “at tænke på at tænke”, altså hvordan du tænker om dine tankeprocesser.

Hjerneformation_under_vand

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en effektiv og evidensbaseret psykologisk korttidsbehandling, som fokuserer specifikt på din tænkning, fx bekymringer og grubleri/rumination, som kan skabe følelsesmæssige udfordringer og fysisk ubehag. 

Du lærer nye tankemønstre
Formålet med behandlingen er, at du får kontrol over dine tankeprocesser og bliver opmærksom på de tanker, du har, som skaber negative følelser. Du får tillært nye tankemønstre, som påvirker dig på en positiv måde. 
Du vil derfor blive trænet i at flytte dit fokus fra dine tanker og på den måde nedbringe den mistrivsel, som tænkningen medfører.

Metakognitiv terapi er udviklet specifikt til at reducere:

  • Tankemylder
  • Relationelle vanskeligheder
  • Stress
  • Depression
  • Angst (herunder generaliseret angst, social angst samt OCD)

Metakognitiv terapi bygger på forskning

Terapiformen tager udgangspunkt i forskning som viser, at hvis du har angst eller depression, så fortolker og bearbejder du indtryk fra omgivelserne anderledes end andre. Forskningen viser at denne anderledes bearbejdning er medvirkende til din psykiske tilstand. 

Overtænkning – eller Netflix?
Denne måde at bearbejde indtryk på fører ofte til, at du overtænker og bekymrer dig og har fokus på alt det, der kan gå galt eller er gået galt i fortiden. Det skaber dårlige følelser som eksempelvis angst, håbløshed eller hjælpeløshed, hvilket kan sætte gang i uhensigtsmæssig adfærd eller overlevelsesstrategier, som er med til at vedligeholde dine problemer.
Det kan være, at du undgår sociale arrangementer, at handle i Netto eller at tale i telefon. Det kan også̊ være, at du skubber de negative tanker væk med overspisning eller for meget Netflix.

Mindset og livskvalitet

Det, der fastholder et psykisk problem, er et vedvarende og negativt tankemønster som fx angst og grubleri eller oplevede problemer og trusler. Det kan også handle om adfærdsstrategier, som gør, at du ender i et negativt mønster. 

Kontrol over tankemylder
I terapien lærer du at blive bevidst om, hvornår du har uhensigtsmæssige tanker, så du kan tage kontrol over tankemylderet. Du vil også få viden om, hvilke følelser, tankerne skaber, og hvilken adfærd, du har udviklet, for at komme væk fra og undgå dine følelser. 
Du lærer at bryde dette mønster og genvinde kontrollen over din tænkning og dine handlinger. Det fører i sidste ende til en mere fleksibel tænkestil, et bedre mindset og en øget livskvalitet.

Hvilket liv kunne du godt tænke dig?

Har du udfordringer, som gør det svært at nyde livet fuldt ud? Hos Stærmose Psykoterapi kan du kombinere metakognition med traditionel psykoterapi. Herunder kan du se, hvad du kan få ud af et terapiforløb. – Du kan også læse mere om psykoterapi her.

Forståelse

En grundig forståelse af dine tankemønstre og hvorfor du gør, som du gør

Erkendelse

Klarhed over, hvornår og hvordan du har lært de uhensigtsmæssige mønstre, som begrænser dig

Forløsning

Mulighed for at forløse de følelser, som forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil

Accept

Anvisninger til at opnå accept af dine følelser
- også dem du prøver at undgå

Har du lyst til at høre mere?

Du er altid velkommen

Det kan også være, at det er noget helt andet, der er svært i dit liv. Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en snak. Forsamtalen på ca. 15 min. er gratis. Hvis din situation ikke er noget, som jeg kan hjælpe dig med, vil jeg meget gerne guide dig videre, så du får den støtte, du har brug for.

Referencer

Hvad siger andre

5/5
Jeg er sikker på, at uden Rikkes dygtighed, så havde jeg ikke gennemført, eller kunne bestå min uddannelse. Derfor kan jeg kun anbefale Rikke, hvis du går og ligesom mig lider af angst.
mand_anonym
John, 51 år
5/5
Med hjælp fra Rikke har jeg fået redskaber til at bryde mine ubevidste reaktionsmønstre og tillære mig nye og bedre måder at håndtere hverdagen på, når den bliver for stressende eller overvældende.
mand_anonym
Tobias, 28 år
5/5
Jeg har lært mange ting om mig selv i forløbet hos Rikke, men der er alligevel flere områder, hvor det har været særligt betydningsfuldt. De ting jeg har lært, har helt sikkert været med til at sænke mit stressniveau.
kvinde_anonym
Sarah, 45 år
Telefonsamtale

Gratis forsamtale (15 min.)

Jeg tilbyder en gratis forsamtale på ca. 15 min, som kan give dig en forsmag på, hvad du vil få ud af et terapeutisk forløb hos mig. Du vælger frit, om du har lyst til at booke en tid herefter.

Mobil

Stærmose Psykoterapi