5/5

Det har på mange måder været en stor oplevelse at gå i terapi hos Rikke. Jeg er blevet meget klogere på mig selv. Det er en rejse som alle burde unde sig selv.

Sarah, 45 år

★ Hvad siger andre ★

Kognitiv terapi

At leve med depression, angst, social fobi eller lignende psykiske udfordringer er meget belastende. Kender du til det, så ved du, hvor svært det kan være at stå alene med – og hvor svært det kan være selv at forsøge komme tilbage på sporet og føle sig okay igen. 

Lev det liv, som du ønsker dig
Du behøver ikke at blive ved at leve med den type vanskeligheder. Kognitiv terapi er en velafprøvet og videnskabeligt underbygget metode, der giver dig mulighed for at få den rette hjælp og støtte til at komme om på den anden side og leve det liv, som du ønsker dig.

Hvad er kognitiv terapi?

Gennem kognitiv terapi lærer du at identificere og ændre destruktive eller forstyrrende tankemønstre, der har en negativ indflydelse på din adfærd og dine følelser. Kognitiv terapi fokuserer på at ændre de automatiske negative tanker, der kan bidrage til og forværre følelsesmæssige vanskeligheder, depression og angst.

Metoden er vellykket
Det kan kræve en vis omhu for at få resultater, men terapisessionerne vil vise sig at være frugtbare over tid. Nogle oplever endda forbedringer inden for den første session – det afhænger af personen og omstændighederne. Metoden er meget vellykket til behandling af psykiske lidelser som depression, angst, social fobi mv. men det kan også hjælpe folk med at håndtere mere almindelige problemer såsom stres

Kognitiv terapi til behandling af angst

Kognitiv terapi er en af de mest almindelige terapiformer til behandling af angst. At leve med angst kan være meget udfordrende, og symptomerne vil ofte blive forværret af ens tankemønster.

Samarbejde om at identificere tanker
Jeg vil som terapeut arbejde sammen med dig om at identificere de tanker og de situationer, der udløser og/eller forværrer dine angstsymptomer. Nogle gange vil det medføre, at du lærer at ændre dine tankemønstre. Andre gange skal du simpelthen lære at undgå situationer, der forårsager dine følelser af ekstrem angst. Endnu andre gange vil det involvere gentagen eksponering af den situation, der udløser angsten for at mindske dens indvirkning på dig.

At lære at tænke mere positivt
Over tid er det muligt at opleve betydelige forbedringer. At lære at tænke på en mere positive måder og samtidig lære at blive opmærksom på, hvad der trigger angsten er meget effektivt. 

Hvad er kognitiv terapi?

Kort fortalt fokuserer kognitiv terapi på klientens tankemønstre. I kognitiv terapi arbejder vi sammen på at identificere tænkevaner, der udløser og/eller forværrer dine angstsymptomer, og som ofte kan være fejlagtige eller fokusere kun på nogle aspekter af oplevelsen, mens andre overses. Vi er alle involveret i mange forskellige “tankefejl” som farver, hvordan vi ser verden. Terapiforskere har identificeret mange af disse fejl, såsom:

 • Katastrofetænkning (en vane med at maksimere vigtigheden af dårlige ting)
 • Overgeneralisering (oplever negative oplevelser som bevis for, at det altid vil være dårligt)
 • Sort og hvid tænkning (alle svenskere er dumme og ikke imødekommende)
 • Tankelæsning (da vi er sikre på, at vi ved, hvad personen tænker, eller hvorfor de gjorde, hvad de gjorde)
 • Følelsesmæssig ræsonnement (når vi føler, at noget er sandt, virker det mere sandt uafhængigt af virkeligheden)
 • Perfektionistisk tænkning (hvis jeg ikke er perfekt, så er jeg ikke god)
 • Personalisering (tage ting for personligt eller acceptere skylden, når det ikke er vores)

Vi deltager alle i disse, nogle gange mere, nogle gange mindre. Når de bliver vaner, kan de blive et centralt træk ved depression, angst, lavt selvværd og vanskelige forhold. Ofte har folk meget gode grunde til deres negative og dårlige tilpasningsvaner. Du har måske lært disse vaner som måder at være i verden på.ænkevaner

Hvad er kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en form for psykologisk behandling, der har vist sig at være effektiv til en række problemer, herunder depression, angstlidelser, alkohol- og stofbrugsproblemer, ægteskabsproblemer, spiseforstyrrelser og alvorlig psykisk sygdom. Talrige forskningsundersøgelser viser, at kognitiv terapi fører til signifikant forbedring af funktion og livskvalitet. I mange undersøgelser har kognitiv terapi vist sig at være lige så effektiv som – eller mere effektiv – end andre former for psykologisk terapi eller psykiatrisk medicin.

 

Det er vigtigt at understrege, at fremskridt inden for kognitiv terapi er sket på baggrund af både forskning og klinisk praksis. Faktisk er kognitiv terapi en tilgang, som der er rigelig videnskabelig dokumentation for, at de metoder, der er blevet udviklet, faktisk medfører forandring. På denne måde adskiller CBT sig fra mange andre former for psykologisk behandling.

 

CBT er baseret på flere grundlæggende principper, herunder:

 

 • Psykologiske problemer er dels baseret på fejlbehæftede eller lidet tænkende måder. ¨
 • Psykologiske problemer er dels baseret på indlærte mønstre af lidet formålstjenlig opførsel. 
 • Mennesker, der lider af psykologiske problemer, kan lære bedre måder at håndtere dem på og derved lindre deres symptomer bliver mere effektive i deres liv.

CBT-behandling indebærer normalt bestræbelser på at ændre tankemønstre. Disse strategier kan omfatte:

 

 • At lære at genkende ens forvrængninger i tænkning, der skaber problemer, og derefter revurdere dem i lyset af virkeligheden 
 • Få en bedre forståelse af andres adfærd og motivation 
 • Brug af problemløsningsevner til at klare vanskelige situationer. 
 • Lære at udvikle en større følelse af selvtillid er ens egne evner

CBT-behandling involverer normalt også bestræbelser på at ændre adfærdsmønstre. Disse strategier kan omfatte:

 

 • At møde sin frygt i stedet for at undgå dem
 • Brug rollespil til at forberede sig på potentielt problematiske interaktioner med andre
 •  

Ikke alle CBT vil bruge alle disse strategier. Snarere arbejder psykologen og patienten / klienten sammen på en fælles måde for at udvikle en forståelse af problemet og udvikle en behandlingsstrategi.

 

CBT lægger vægt på at hjælpe enkeltpersoner med at lære at være deres egne terapeuter. Gennem øvelser i sessionen samt “hjemmearbejde” uden for sessioner hjælper patienter / klienter med at udvikle mestringsfærdigheder, hvorved de kan lære at ændre deres egen tænkning, problematiske følelser og adfærd.

 

Kognitive terapeuter understreger, hvad der foregår i personens nuværende liv, snarere end hvad der har ført til deres vanskeligheder. Der er behov for en vis mængde information om ens historie, men fokus er primært på at komme fremad i tide til at udvikle mere effektive måder at håndtere livet på.

Du er ikke din angst eller din depression

Du behøver ikke at lade depression, angst mv. diktere dit liv. – Du er ikke din angst eller din depression, og den er ikke dig. Det er en midlertidig udfordring, som påvirker dit liv lige nu, og en erfaren terapeut kan hjælpe dig med at lære, hvordan du takler udfordringerne, så de slipper sit tag i dig.

★ Hvad siger andre ★
FÅ ET INDBLIK I, HVORDAN JEG ARBEJDER

Gratis uforpligtende opstartssamtale

Den første session (50 min.) er en gratis afklarende samtale, som giver dig en forsmag på, hvad du vil få ud af et terapeutisk forløb hos mig. Du vælger frit, om du har lyst til at fortsætte.

Mobil

Stærmose Psykoterapi